ABOUT US
     
   
     
     
  ป้องกัน Spam และไวรัส ด้วยระบบ Antivirus
     
  มีระบบสำรองข้อมูลทุกวันมั่นใจว่าข้อมูล
    จะไม่สูญหาย 100%
     
  มี Data Center ที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย
    ดูแลตลอก 24 ชั่วโมง พร้อมเครื่องสำรองไฟ
    ป้องกันการไฟกระตุก
     
  บริการรวดเร็วด้วยทีมงานมืออาชีพ
     
     
       
   
 
 

ประวัติความเป็นมา
     thaiproserver.com เราเริ่มให้บริการ Web Hosting ตั้งแต่ กรกฏาคม 2548โดยเริ่มแรกได้ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่รู้
จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนไม่ได้เปิดให้ลูกค้าทั่วไป ให้มาใช้บริการด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการดูแลเว็บไซต์
และดูแบบ Serverทีมงานพร้อมสำหรับท่านที่ไว้วางใจในทีมงานของ thaiproserver.com

 
   

วิสัยทัศน์ (Vision)

    เราเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของท่านที่ต้องการ Hostingคุณภาพจากทีมงาน thaiproserver.com

     
   

สิ่งที่ตั้งใจทำด้วยประสบการณ์
    ทีมงาน thaiproserver.com นำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มา มอบให้แก่ผู้ที่สนใจในธุรกิจอินเตอร์เน็ตโดยนำเสนอ
บริการต่างๆที่ทีมงานสามารถให้คำปรึกษาได้

     
   
    สำหรับธุรกิจที่มีแผนในการ จัดทำเว็บไซต์ประจำ
บริษัท
  สำหรับธุรกิจที่มีแผนในการ ติดตั้ง ดูแล และปรับปรุง
Software สำหรับ Server
         
    สำหรับธุรกิจที่มีแผนในการ ติดตั้ง ดูแล และปรับปรุง
ระบบการโฆษณา
  สำหรับธุรกิจที่มีแผนในการ ติดตั้ง ดูแล และปรับปรุง
เว็บไซต์ E-commerce
         
    สำหรับธุรกิจที่มีแผนในการ ติดตั้ง ดูแล และปรับปรุง
ระบบ Network ภายในบริษัท
  สำหรับธุรกิจที่มีแผนในการ ติดตั้ง ดูแล และปรับปรุง ด้าน Server ต่างๆ
         
    สำหรับธุรกิจที่มีแผนในการ ติดตั้ง ดูแล และปรับปรุง ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ Server   ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เต็มรูปแบบ (Search Engine Optimization)
         
    สำหรับธุรกิจที่มีแผนในการ ติดตั้ง ดูแล และปรับปรุง เว็บไซต์ ประจำบริษัทหรือองค์กรของท่าน    
     
         ด้วยประสบการณ์ที่ของทีมงาน ทีมงานยินดีให้คำปรึกษาสำหรับท่านที่ต้องการทำธุรกิจผ่านเทคโนโลยี อินเตอร์เนต หรือ ต้องการนำอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ ในองค์กรของตัวเอง เพื่อพัฒนา องค์กรของท่านให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     
   
 

HOME | About us | Hosting | Services | Payment | Contacts

 
611/82 ถ.สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 โทร.02-3476118 ( จันทร์ - ศุกร์ 8.00-18.00 น.)
Hotline : 089-9242377 Fax. 02-3476120, Email : info@thaiproserver.com

Copyright (c) 2007 Thaiproserver.com. All rights reserved.Powered by